- Vi trenger en samlende byvisjon

For å ta byutviklingen i Sandnes et steg videre trengs en felles visjon for sentrum. Og et tungt, kommunalt styrt prosjekt til å virkeliggjøre den.