Mildere dom for Sira Myhre

Over påske faller dommen om Aslak Sira Myhres militærnekting. Spørsmålet er om han skal få 30 dagers betinget fengsel eller full frifinnelse.