Sandnes mister politimesteren

Rogaland politidistrikt slås etter all sannsynlighet sammen med Stavanger politi— distrikt. Haugesund politidistrikt blir større da det får med seg deler av Sunnhordland.