Drøset

Det e med beklagelse me må slå fast at Lars Sponheim nå har gått for langt. Har har, i mange sammmenhengar, opptrådd illojalt, og bevegd seg på grensen av det partiprogrammet så e vedtatt på landsmødet.