79 eldre i kø etter eldresatsing

Sandnes har med statleg hjelp bygd ut og bygd om i stor skala innan eldreomsorga. Like fullt står 79 eldre i Sandnes på venteliste for å få plass på ein institusjon.