Full enighet om veivedlikehold

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok tirsdag budsjett for Rogalandfylkeskommune neste år.