Usikker stemning i Jåttåvågen

Trodde du Jåttåvågen var et øde og forlatt sted? Feil. Men så mangesom 700 arbeidsplasser kan forsvinne herfra når de nye planene forområdet iverksettes.