Tette bånd mange år etter

Frimurerlosjens brorskap er bare barnemat i forhold til båndene som ble knyttet i Block Watne mens bedriften var under lokalt eierskap.