Hognestad utsettes ikke

Seksåringene ved Hognestad skule får eget klasserom neste år, fem år etter Reform 97.