Trangt for familie på 15

Ett knøttlite bad i et kaldt hus med for få sengeplasser. Det ertilbudet Stavanger kommune gir Mohammed Ahmed Haji (39), en kone og13 barn.