Proposisjon om tunneler i høst

Den politiske ledelsen i Samferdselsdepartementet vil om kort tid oversende Stortinget en proposisjon om Finnfast og Ryfast.