Kommunen redder ikke fylkesvaskeriet

Strand kommune vil ikke overta lokalene til fylkesvaskeriet. Dermed står Jørpelands viktigste kvinne— arbeidsplass likevel i fare.