Skrape til Prima Kjøtt

Næringsmiddeltilsynet gir kjøttskjæreriet Prima Kjøtt på Vigrestad en ny skrape. Under et tilsyn i midten av september ble det påvist defekt sterilisator ved griselinja, stabler med uvaskede kasser i ekspedisjonen og produksjonsavdelingen.