- Jeg er usaklig oppsagt

Kinodirektør Geir Netland mener han er usaklig oppsagt. — GeirNetland er offerdyret som er plukket ut for at andre skal gå fri,sier advokat Bent Endresen.