Marit Håland

— Vi har fått anledning til å jobbe slik som vi ønsker, for å sidet sånn.