Dette har skjedd

Saudaprosjektet blei førehandsmeldt alt i 1991. Då var Statkraft også med, i tillegg til Elkem Saudefaldene og Sunnhordland kraftlag/Haugesund Energi AS: