Bøe avventer politiets etterforskning

Advokat Tom K. Bøe har på vegne av 14 av de legionella-smittede og pårørende anmeldt smittevernoverlege Max Jens Holm.