Vil gi penger per narkoman

Rus koster, og rusmisbrukere er dyre for kommuner som skal prøve å gi dem et tilbud. Dette vil den nye regjeringen ta inn over seg. De vil gi kommunene og fylkeskommunene penger til arbeid mot rus ut fra hvor mange rusmisbrukere de har. Dette går fram av det såkalte Sem-dokumentet.