Få økninger i kommunale egenandeler

Barnehageandelen får en beskjeden økning neste år. Bare egenbetalingen for byggesaksbehandling og sikkerhetsutstyr i omsorgsboliger øker betydelig.