Selmer avviser kritikken mot Badedammen Vest

Selmer Bolig og Signatur Arkitekter mener at mye av den negative fokuseringen mot Badedammen Vest skyldes at kritikerne ikke har brukt nok tid til å sette seg inn i prosjektet.