Fire bedrifter kan ha tilført sink til elva

Fylkesmannen i Rogaland utelukker ikke at rødfargen som ble observert i Bjorlandsbekken 26. juli, kan ha hatt betydning for fiske— døden i Håelva.