Kvar går grensa for krisepsykiatrien?

Medmenneske og personlege nettverk er viktigare enn fagfolk ved kriser, meiner dei ansvarlege for krisepsykiatrien i Sandnes og Klepp.