Interessant og konstruktivt innspill

Både fylkesordfører Roald Bergsaker og kommunaldirektør Gunnar Byrkjedal i Sandnes hilser velkommen innspillet om ny tunneltrasé.