Time skal spare uten å kutte

Formannskapet i Time har, mot Sps stemme, vedtatt at etatene må spare inn drøyt 2,2 millioner kroner på årets budsjett. Politikerne mener innsparingen kan skje uten å ramme sykehjemsplasser.