Nett-speidere med mobil og cappuccino

Surfing på nettet, cappuccino og ladestasjon for mobil— telefonerer tilbud som etterspørres når Norges Speiderforbund åpnerlandsleir i Fredrikstad i dag. 9000 speidere er påmeldt.