Byggekø ved Badedammen

Med tre nye boligprosjekter i tillegg til Badedammen Vest, kandenne delen av Stavanger sentrum bli svært tett befolket.