Tasta-foreldre raser og fortviler

Det ser idyllisk ut når førsteklassingene på Tasta skole leker i skogkanten ved skolegården. Men foreldrene ser lite idyll i kommunens sparekniv.