Få velger vannmåler for å spare penger

Kommunene tar ikke hensyn til hvor mange som bor i huset når de krever inn avgifter. Men for å spare penger, må du måle forbruket.