Avgiftsfrist presser bilhuggere

Norske biloppsamlere overlesses med vrak like før 15. mars. Nå berde om en nyordning for årsavgiften som kan spre arbeidet medmiljøsikring og gjenbruk ut over året.