Guds skurekone

— Jeg får ha den hengende og se på den, så kanskje jeg tror det da, sier Aasa Fotland.