Feiret parkpenger

Nedslitte Kjelvene og Johannesparken skal bli ny etter at Storhaugsbeboere har vunnet to millioner kroner.