Stadig yngre røyker heroin

Det er tydelig at det er mye heroin i byen. Prisen er sunket, og det gjør at stadig yngre har råd til å kjøpe.