Kartlegging av dørvakter

Bevillingskontoret i Stavanger kommune har sendt brev til alle puber og diskoteker i byen med spørsmål om dørvaktene på stedet.