Kunnskapsbedrift skyter nye knopper

Etter å ha vært på banen rundt ett år, er tiden inne for IT Broker på Lura å utvide med distrikts-kontor i Oslo. Deretter står Bergen for tur.