Asylbarna venter fortsatt

Stavanger vurderer å ønske velkommen flere enslige, mindreårige asylsøkere enn de ti kommunen allerede har lovet bosted.