«Kånene» kjempar for Gandsfjord eldresenter

Det privatdrivne Gandsfjord eldresenter mistar stadig meir av driftstilskotet frå kommunen. «Kånene i Sandnes» ser på saka.