Sparingen i skolen tilsvarer rundt 50 lærerstillinger

50 stillinger i Stavanger-skolen må vekk dersom skolene må spare inn 7,5 millioner kroner på lønnsbudsjettet i løpet høsten. Det tilsvarer to skoler av Storhaugs størrelse.