Lite til overs for bondekutt

Eg er overraska over at Tine Norske Meierier kjem med eit slikt utspel midt i jordbruksforhandlingane.