Rogaland til kamp for bøndene

Rogaland Høyre frykter at Høyres programforslag kan påføre landbruket stor skade.