Revolusjonerande endringar av kommunegrenser

Når Ølen får grønt lys til å byta fylke, kan det opna for revolusjonerande endringar av kommune— og fylkesgrenser i regionen.