Møter på dagtid?

STAVANGER: I fjor ba Aps Frode Berge rådmannen legge opp til at en større andel av de kommunale møtene avvikles på dagtid. Dette vil legge forholdene bedre til rette for småbarnsforeldre som ønsker å delta i kommunepolitikken.