Valthriller i Vindafjord

Fintelling må til for å avgjera folkerøystinga i Vindafjord. Klokka23 mandag kveld går eit fleirtal på fire røyster inn forkommunesamanslåing med Ølen.