Bomselskapet tar klagene på alvor

Styret i bompengeselskapet skal i neste uke ta opp saken om rekkenav bilister somfår regning og ekstragebyr for passeringer devitterlig har betalt for.