Esso stresser ikke med bomveksling

I løpet av siste måned har 170.000 bilførere betalt med mynt ibomringen på Nord-Jæren. 250 har hatt vekslingsproblemer.