Funnet skyldig i grov vold, men aktor ville frifinne

Både aktor og de tre juridiske dommerne mente en psykotiskvoldsforbryter burde frifinnes. De fire meddommerne var uenige. Nyeregler skaper tvil.