Kannik-hall får likevel penger

Idrettshallen ved Kannik skole er nå blitt teknisk godkjent, selv om den har «feil» størrelse.