Trenger én hjertelab til

Dødeligheten til hjertepasienter synker stadig. Rask utblokking av trange årer er én årsak. Mangel på utstyr gir unødige ventelister.