Refser UDI

— Urimelig og uakseptabelt av UDI å etablere asylmottak i Sokndal mot de folkevalgtes vilje, sier Magnhild Meltveit Kleppa (Sp), leder av Stortingets kommunalkomité.