Gamle millioner skal gi veier nytt liv

En ryddesjau har avdekket 2,4 millioner kroner ekstra til Aksjon Skolevei-midler i år. Penger helt fra 1988 har ligget ubrukt.