Ja til bygging i Nedre Strandgate

Formannskapet sa i går kveld ja til intensjonsavtale med Anker Invest om kjøp av kommunal grunn i Nedre Strandgate. Partiene, med unntak av Fremskrittspartiet, ønsket imidlertid å legge flere føringer enn rådmannen har lagt opp til. Flertallet vil ha en utbygging som bedre sikrer at det tas hensyn til bebyggelsen i Gamle Stavanger, det gjelder spesielt byggehøyder.